Miljö & Kvalitet

Kvalitetssystem

AT-Träkomponent AB uppfyller kraven enligt de olika nordiska regeldokumenten för fönsterämnen. Reglerna omfattar bland annat krav på lokaler, utrustning och material samt föreskrifter för tillverkning och kvalitetskontroll.

Miljöpolicy

AT-Träkomponent AB skall ha ett etablerat system för återvinning och avfallshantering så att materialet i största möjliga mån kan återvinnas och spill minimeras.